DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

Našťastie sa mi v mestskom zastupiteľstve podarilo presadiť, aby sa Bratislava prihlásila s týmto projektom (TEN-T, pozn.) do nového operačného programu na roky 2014-2020...

26.09.2014
Nepravda

Projekt TEN-T je projektom Európskej Únie, ktorého cieľom je vytvoriť lepšie vlakové prepojenie členských štátov EÚ. V súvislosti s Bratislavou sa tento projekt spomína od roku 2007, jeho realizácia však bola viackrát spochybnená a odložená. V Bratislave mal byť na tento projekt naviazaný i projekt regionálnej železničnej dopravy.

Posledné informácie ohľadne projektu datujúce sa na august a november 2013 hovoria o tom, že projekt TEN-T bol ešte v roku 2012 zastavený na základe zistení vyplývajúcej zo štúdie realizovateľnosti tohto projektu v jeho terajšej podobe. Problémom bolo práve naviazanie projektu na projekt regionálnej železničnej dopravy v Bratislave a okolí a teda na trasy, ktoré neboli súčasťou projektu TEN-T a tým pádom by ich výstavba ani nebola preplatená EÚ. Ministerstvo dopravy však tvrdí, že Bratislava je stále súčasťou plánov projektu TEN-T, nie však v navrhovanej podobe.

Na obdobie 2014-2020 však ministerstvo dopravy plánuje náhradný projekt riešenia bratislavskej dopravnej situácie železničnou dopravou a "projekt novej regionálnej stanice v tejto lokalite je zahrnutý aj v Strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020", nejedná sa však už o projekt TEN-T.

Keďže projekt TEN-T bol na teraz zastavený, nemohol o ani Nesrovnal presadiť v mestskom zastupiteľstve pre obdobie 2014-2020. Je síce možné, že Nesrovnal hovorí o projekte regionálnej dopravy; v tomto prípade sa však už nejedná o projekt TEN-T. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error