DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

Na území Bratislavy je až 80 kilometrov železničných tratí, ktoré sú nevyužívané na prepravu ľudí.

26.09.2014
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže sa nám nepodarilo získať žiadne informácie, ktoré by bližšie špecifikovali, koľko železničných tratí na území Bratislavy je využívaných na prepravu ľudí.

Ako vyplýva z Programu hospodárskeho a sociálne rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020, ktorý zhotovila Academia Istropolita Nova:

"Do železničného uzla Bratislava je zaústených 6 železničných tratí zo smerov: Kúty, Trnava,Galanta, Dunajská Streda, Rajka (Maďarsko) a Marchegg/Kitsee (Rakúsko). V roku 1998 bolo otvorené nové spojenie s Rakúskom a Viedňou cez Bratislavu – Petržalku. V obvode mesta je v prevádzke spolu 14 železničných staníc, z toho 10 pre nákladnú a osobnú dopravu a 4 len pre osobnú dopravu.Dĺžka tratí na území mesta je 89,5 km, z toho 58,8 km dvojkoľajných." (str. 306)

Z daného výroku priamo nevyplýva, že spomínaných 80 km železničných tratí sa nevyužíva na prepravu ľudí.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error