DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

...som vymenoval troch nových troch členov Súdnej rady.

100 dní prezidenta Kisku v úrade - 22.09.2014
Pravda

Prezident A. Kiska skutočne vymenoval ako nových členov Súdnej rady advokátov Jána Klučku, Jozefa Vozára a sudkyňu Najvyššieho súdu Elenu Berthotyovú. Tí vystriedali nominantov I. Gašparoviča - Eduarda Barányho, Gabrielu Šimonovú a Máriu Bujňákovú. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


TASR, 18. júna 2014:

"Súčasný slovenský prezident Andrej Kiska taktiež odvolal troch členov Súdnej rady, Máriu Bujňákovú, Gabrielu Šimonovú a Eduarda Barányho, ktorí boli menovaní I. Gašparovičom. Za nových členov boli vymenovaní Ján Kľučka, Jozef Vozár a Elena Berthotyová."

Takúto výmenu nominantov prezidenta mu umožňuje na základe výkladu Ústavného súdy Ústava SR. Uznesenie (pdf.) Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 46/2011 zo 17. februára 2011:

"Ústavou Slovenskej republiky ustanovená vnútorná konštrukcia (zloženie) Súdnej rady Slovenskej republiky by stratila svoje racionálne opodstatnenie, ak by členovia Súdnej rady Slovenskej republiky po svojom ustanovení (zvolení, resp. vymenovaní) nemali žiadnu väzbu na tých, ktorí ich do tejto funkcie ustanovili (zvolili, vymenovali). Zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky a spôsob jej uznášania vychádzajú teda (logicky a vedome) z požiadavky zachovania vzťahu (politickej) dôvery medzi členmi Súdnej rady Slovenskej republiky a subjektmi, ktoré ich do ich funkcií ustanovili, čomu zodpovedá oprávnenie týchto subjektov odvolať ich z funkcie aj z dôvodu „straty dôvery“, resp. aj z iného Ústavou Slovenskej republiky alebo zákonom neustanoveného dôvodu. "

Podľa Ústavy SR v čl. 102 ods. 1 písmeno h) Prezident "vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov."

Dátum zverejnenia analýzy: 21.09.2014
success
error