DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

No ani jeden z 11-tich vládou prerokovaných materiálov k príprave predsedníctva, ktoré už dnes počítajú s nákladmi vo výške 70 mil. eur, nehovorí o investíciách do ciest či verejných priestranstiev v Bratislave.

21.09.2014
Pravda

Prípravu slovenského predsedníctva v Rade EÚ odštartovalo uznesenie vlády SR číslo 392/2012, ktoré určilo základné východiská predsedníctva a aktuálne priority. Odvtedy bol schválený celý rad materiálov. V čase tohto tvrdenia Milana Kňažka bolo podľa oficiálnych stránok Ministerstva zahraničia prijatých presne 11 materiálov k príprave predsedníctva.
K dnešnému dňu je to 12 materiálov spolu s Rozpočtom výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ prijatým na 123. schôdzi vlády dňa 17.9.2014.
V žiadnom zo spomínaných 11 dokumentov sa ale nehovorí o konkrétnej sume potrebnej na prípravu predsedníctva z dôvodu existencie množstva faktorov, ktoré podľa slov ministerstva zahraničných vecí môžu výslednú hodnotu korigovať. MZV hovorí o tom, že zodpovedne bude vedieť určiť potrebnú sumu až neskôr, výdavky na prípravu počas roku 2015 sa však odhadujú na 15,6 milióna eur. Objavujú sa len dohady. ktoré sa pohybujú medzi 50 a 80 mil.eur.

Milan Kňažko pravdivo tvrdí, že ani v jednom z prerokovaných materiálov nie je zmienka o investíciach v Bratislave. O Bratislave sa hovorí napríklad v Návrhu na logisticko-organizačné zabezpečenie ako o "najvhodnejšej lokalite" kde sa na organizáciu predsedníckym podujatí berú do úvahy viaceré objekty. Úloha Bratislavy sa zohľadňuje až v najnovšom dokumente prijatom 17.9.2014, to znamená až po tomto konkrétnom vyjadrení Milana Kňažka.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error