DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

...projekt (Európskeho hlavného mesta kultúry, pozn.) mal finančnú podporu 70 mil. eur.

21.09.2014
Pravda

Európskym hlavným mestom kultúry na rok 2013 sa stali Košice. Tento projekt zásadne prispel k zviditeľneniu regiónu aj vďaka finančným príspevkom z Európskej únie vo výške 60 mil. eur a príspevku Ministerstva kultúry SR v sume 10 mil eur. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podľa výročnej správy mesta Košice (.pdf, s. 6) smerovalo na investičneé projekty Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 15.mil eur z Operačného programu Životné prostredie, 15 mil. eur.  z Operačného programu Doprava, 10 mil. eur. z Operačného programu informatizácia spoločnosti, 10 mil eur z Operačného programu konkurenciaschopnosť a hospodársky rast, 10 mil. eur. v rámci Regionálneho operačného programu na zabezpečenie financovania čiastkových investičných projektov. K tomuto celkovému prípspevu 60 mil. eur z EU fondov Ministerstvo kultúry SR prispelo sumou približne 10 mil eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error