DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Aj preto som v rámci pripomienkového konania k návrhu rozpočtu predsedníctva, zaslal oficiálnu pripomienku - požiadavku na vytvorenie rezervy pre Bratislavu.

21.09.2014
Pravda

Medzi vznesenými pripomienkami k rozpočtu výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 v rámci medzirezortného konania sa nachádza aj pripomienka Milana Kňažka o požiadavkách Hlavného mesta na personálne a kapitálové výdavky súvisiace s úlohou hostiteľského mesta (.docx, s. 19-25). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error