DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

Aktuálny návrh (blog napísaný 14.7.2014, pozn.) rozpočtu predsedníctva (predsedníctva EÚ, pozn.) nepočíta ani s jedným eurom pre Bratislavu

21.09.2014
Pravda

Milan Kňažko pravdivo uvádza, že aktuálny návrh rozpočtu predsedníctva v čase tohto tvrdenia nepočítal s investíciami pre Bratislavu. V tom čase bola aktuálna Analýza výdavkov na zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016, ktorá sa nezaoberala  financovaním Bratislavy ako hostiteľským mestom predsedníctva SR v Rade EÚ. O Bratislave sa hovorí ako o "najvhodnejšej lokalite", kde sa na organizáciu predsedníckym podujatí berú do úvahy viaceré objekty.

 

Vláda SR oficiálne schválila výnimočné postavenie Bratislavy ako hostiteľského mesta v rámci Rozpočtu výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ dňa 17.9.2014, kde nachádzame nasledovné: "V tejto súvislosti je nevyhnutné zohľadniť aj význam úlohy mesta Bratislava, ako hostiteľského mesta SK PRES 2016. Prípadné požiadavky na personálne a kapitálové výdavky súvisiace s úlohou hostiteľského mesta sú v kompetencii Hlavného mesta SR Bratislava a môžu byť predložené samostatným materiálom na rokovanie vlády SR v súlade so smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR schválenou uznesením vlády č. 512/2001."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error