DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

...výrub stromov (na Trenčianskej ulici v Ružinove, pozn.) v mestskom projekte je v rozpore s posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA) projektu z roku 2012,

21.09.2014
Pravda

Projekt ohľadom výstavby trolejbusovej trate na Trenčianskej ul. v Ružinove bol schválený Obvodným úradom životného prostredia a aj EIA (posudzovanie vplyvu na životné prostredie), pričom podmienkou bolo, že stromy ostanú nedotknuté.   V oznámení EIA o zmene navrhovanej činnosti z júla 2012 sa uvádza: „Vysoká zeleň nebude realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nerušená. Umiestnenie trakčných stožiarov s ich betónovými základmi bude plne rešpektovať polohu existujúcich stromov. S výrubom stromov sa neuvažuje. Základy trakčných stožiarov sú navrhnuté v najväčšej možnej vzdialenosti od stromov tak, aby nebola narušená ich koreňová sústava. Trávnik vedľa komunikácie môže byť čiastočne narušený v mieste základov trakčných stožiarov. Trasa navrhovaného káblového napájacieho vedenia je vedená v asfaltovom chodníku mimo zelene.

To znamená, že podľa posudzovaniu vplyvu na životné prostredie sa nepočítalo s výrubom stromov, ktorý bol teda v rozpore s týmto projektom a posudkom.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error