DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

...pre voľbu v parlamente mala uplynúť aspoň 24-hodinová lehota, kde poslanci majú predložené všetky zo zákona určené dokumenty o kandidátovi.

Fico vs Figel - 15.09.2014
Nepravda

Figeľ poukazuje na voľbu člena Súdnej rady SR, ktorá sa konala 11. septembra 2014. V nej bol zvolený predsedu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Ján Slovinský. Za Slovinského hlasovalo 80 z 80 prítomných poslancov.


"Rokovací poriadok NR SR jasne hovorí o tom, že o jednotlivých bodoch programu sa nemôže začať rokovať skôr, ako 24 hodín po tom, čo boli poslancom doručené príslušné materiály. To sa nestalo. Predseda Paška v stredu podvečer zaradil do programu voľbu nového člena súdnej rady a poslanci dostali príslušné materiály k voľbe vo štvrtok ráno. Rokovanie o voľbe bolo následne otvorené už vo štvrtok o 15:00," vysvetlil Kadúc. "Neviem, či existuje prostriedok nápravy, domnievam sa, že nie. Pre mňa je zvolenie Slovinského neoprávnené," dodal.

O tejto 24 hodinovej lehote poslanci zvyčajne hlasujú pri predložení pozmeňujúcich návrhov k zákonom tesne pred definitívnym hlasovaním. Pri samotnom hlasovaní si vtedy spravodajca k zákonu vždy pýta najprv súhlas pléna, aby sa mohlo o týchto návrhoch hlasovať v skrátenej lehote. Až po súhlase parlamentu so skrátením lehoty sa hlasuje o samotných pozmeňujúcich návrhoch.


Laššáková komentovala Kadúcove slová stručne

"To je starosť niekoho iného," komentovala Kadúcove slová o možnej nezákonnosti voľby podpredsedníčka parlamentu Jana Laššáková (Smer-SD).

Predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD) sa domnieva, že súhlas s kratšou lehotou dal parlament tým, že odsúhlasil návrh predsedu parlamentu Pavla Pašku na doplnenie programu schôdze so zaradením nového bodu - voľby člena súdnej rady vo štvrtok o 15:00. Ak by aj došlo k procesným pochybeniam pred hlasovaním, Madej pripomenul, že záverečné hlasovanie parlamentu tým spochybniť nemožno. 
Figeľ poukazuje na voľbu člena Súdnej rady SR, ktorá sa konala 11. septembra 2014. V nej bol zvolený predsedu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Ján Slovinský. Ako uviedla SITA za Slovinského hlasovalo 80 z 80 prítomných poslancov. Pred touto voľbou bol 10. septembra 2014 na podnet predsedníčky poslaneckého klubu strany Smer Jany Laššákovej v tajných voľbách z funkcie člena Súdnej rady SR odvolaný Dušan Čimo. Za jeho odvolanie hlasovalo 82 z 82 prítomných poslancov.

V programe 37. schôdze NR SR bol zaradený bod programu "Návrh na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky (tlač 1173). Hlasovanie o tom aby sa voľba konala tajným hlasovaním." Keďže išlo iba o hlasovanie o spôsobe voľby nebolo potrebné dodržať 24-hodinovú lehotu na obdržanie všetkých potrebných materiálov pred samotnou voľbou člena Súdnej rady, ktorá nebola zaradená do programu NRSR, ako to uvádza Rokovací poriadok v § 25. 
Na základe nezaradenia voľby člena Súdnej rady do programu bol uplatnený § 126 Voľby a odvolávanie iných funkcionárov, ktorý neuvádza v spojitosti s voľbou iných funkcionárov 24-hodinovú lehotu dostupnosti dokumentov o kanditátovi, preto  výrok považujeme za nepravdivý.

Rokovací poriadok NR SR v § 126 Voľby a odvolávanie iných funkcionárov:

"(1) Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon."

"(2) Návrhy podľa odseku 1 podávajú poslanci alebo výbory, ak osobitný zákon neustanoví inak. Návrhy predkladá národnej rade príslušný výbor"

"(3) Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného."
Dátum zverejnenia analýzy: 14.09.2014
success
error