DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...my sme na základe ústavného zákona oddelili post predsedu Najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady.

Fico vs Figel - 15.09.2014
Pravda

Je pravdou, že súčasťou 4. júna 2014 schváleného návrhu zákona je ústavná modifikácia funkcií predsedu Najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady. Predseda Súdnej rady už nemôže byť predsedom Najvyššieho súdu. Išlo o spoločný návrh SMER-SD a KDH. Výrok hodnotíme ako pravdivý

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a Pavla Hrušovského na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov:

"Čl. 141a

Súdna rada Slovenskej republiky

(3) Výkon funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky je nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti."

Dátum zverejnenia analýzy: 14.09.2014
success
error