DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...nemôžete vyradiť natrvalo zákon zo schôdze Národnej rady, môžte ho posunúť, odložiť.

Fico vs Figel - 15.09.2014
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný pretože Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky hovorí o presunutí a aj vyradení návrhu zákona, ale bližšie nešpecifikuje či sa má tento vyradený návrh zákona opätovne zaradiť do programu Národne rady, alebo je potrebné aby bol znova predložený navrhovateľom a prešiel celým legislatívnym konaním ako nový návrh zákona.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov uvádza:

"Národná rada môže na návrh aspoň troch poslaneckých klubov aj počas schôdze národnej rady hlasovaním bez rozpravy zaradiť nový bod programu schôdze alebo vypustiť schválený bod jej programu" (Zákon č350/1996 Z.z., § 24, ods. 5)

"Národná rada môže na návrh poslanca aj počas schôdze národnej rady hlasovaním bez rozpravy presunúť body programu schôdze alebo zlúčiť rozpravu o dvoch alebo o viacerých bodoch jej programu." (Zákon č350/1996 Z.z., § 24, ods. 4)

"Národná rada môže zmeniť poradie prerokovania návrhov zákonov v programe svojej schôdze
." (Zákon č350/1996 Z.z., § 72, ods. 3)Dátum zverejnenia analýzy: 14.09.2014
success
error