DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...som rád, že je súčasťou materiálu, ktorý bol prijatý tento týždeň, veta, ktorá hovorí, že Európska komisia má pracovať na opatreniach, ktoré budú viesť v budúcnosti k zmierneniu sankcií alebo k úplnému zastaveniu sankcií.

Fico vs Figel - 15.09.2014
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci. V pondelok 8. septembra prijala Rada Európskej Únie 5 dokumentov, ktorými došlo k poslednej úprave sankcií EÚ voci Rusku. Robert Fico vo výroku pravdepodobne odkazuje na Rozhodnutie 2014/659/SZBP, v ktorom Rada EÚ vyzýva Európsku komisiu k pozornému monitorovaniu situácie na Ukrajine a príprave pozmenujúcich návrhov v prípade potreby. Rozhodnutie však nešpecifikuje, že by pozmenenie malo priniest zmiernenie sankcii.


Rozhodnutie Rady EÚ 2014/659/SZBP, clánok 3:

,,Európska rada vyzvala na prípravu návrhov, aby sa mohli na základe vývoja situácie v oblasti prijat dalšie významné kroky."

Rozhodnutie Rady EÚ Rozhodnutie Rady EÚ 2014/659/SZBP clánok 4:


,,Vzhladom na závažnost situácie sa Rada domnieva, že je vhodné prijat dalšie reštriktívne opatrenia v reakcii na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine."

 
Vyššie citované rozhodnutie sa v clánku 2 odvoláva na výsledky samitu Európskej rady z 30. augusta 2014. V záveroch z tohto samitu sa v bode 12 zmienuje, že Európska rada vyzýva Európsku komisiu aby ,,vykonala prípravné práce a do týždna predložila návrhy na zváženie". Aj v tomto dokumente sa ale hovorí o ,, posudzovaní reštriktívnych opatrení " a nie nevyhnutne o zmiernení alebo zastavení sankcií v budúcnosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.09.2014
success
error