DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...na tento výpadok (výpadok dodávok plynu, pozn.) sme na niekoľko mesiacov perfektne pripravení.

Fico o Ukrajine a sankciách - 08.09.2014
Neoveriteľné

V máji 2014 minister hospodárstva T. Malatinský uviedol, že "Je značný posun od roku 2009, keď sme boli krízou podobne postihnutí. Odvtedy sa situácia zlepšila v tom, že máme dobudovanú vyššiu kapacitu zásobníkov, ako sme mali v tom čase." Malatinský zdôraznil, že Slovensko malo v tom čase zásoby do septembra, o znamená viac než tri mesiace. Rovnako ZSE vydalo vyhlásenie (nedatované) podľa ktorého máme zásoby po uplynulej teplej zimy 2013-2014 na niekoľko mesiacov, teda do jesene. Nakoľko nemáme najnovšie informácie o tom, v akom stave sú momentálne zásobníky plynu na Slovenku, výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa Správy (.doc) o zabezpečení dodávok energií a o riešení prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie sú v zmysle ustanovení platného zákona o energetike plynárenské spoločnosti povinné zabezpečiť dodávku plynu – t.j. štandard bezpečnosti dodávok plynu – pre určené kategórie odberateľov aj pre prípad úplného prerušenia dodávky z územia tretích štátov v období od 1. novembra do 31. marca.

Štandard bezpečnosti dodávok plynu je stanovený tak, aby riešil dodávky plynu aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu minimálne počas 30 dní v rozsahu priemerného denného objemu predpokladanej dodávky plynu príslušného mesiaca na základe celkového súčtu zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov. To znamená, že dodávatelia musia garantovať dodávku, resp. mať zásoby plynu aj pre prípady úplného zastavenia dodávok plynu až na dobu 30 dní. Zákon ustanovuje podrobnosti o tom, ako si môžu spoločnosti túto povinnosť splniť - skladovaním plynu v zásobníkoch alebo zmluvne zabezpečenými dodávkami plynu vyrobeného na vymedzenom území, prípadne využitím možnosti dodávky plynu prostredníctvom cezhraničných prepojení so susednými krajinami (najviac však do výšky 50% z potrebného objemu), čo zohľadňuje aj technické a kapacitné možnosti zásobníkov na území SR.


Dátum zverejnenia analýzy: 07.09.2014
success
error