DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Komisár nezastupuje, hoci je zo Slovenska, nezastupuje Slovenskú republiku. Nie. Komisár zastupuje záujmy celej Európskej únie v konkrétnom rezorte, za ktorý zodpovedá.

Fico o Ukrajine a sankciách - 08.09.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý pretože podla Lisabonskej zmluvy nominuje každý clenský štát EÚ jedného európskeho komisára no sa zaväzuje k nezávislosti a nie je teda zástupcom daného štátu. 

Lisabonská zmluva podpísaná predstavitelmi dvadsiatich siedmich clenských štátov EÚ v decembri 2007 v clánku 9d v bode 3 uvádza: "Clenovia Komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností [...] clenovia Komisie nesmú žiadat ani prijímat pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry. Musia sa zdržat akéhokolvek konania, ktoré je nezlucitelné s ich funkciou alebo plnením ich úloh."Dátum zverejnenia analýzy: 07.09.2014
success
error