DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...cez územie Slovenska preteká štyrmi obrovskými rúrami plyn nielen na Slovensko, ale potom aj ďalej na západ. Uvedomme si, že plynovod, ktorý cez Slovensko ide, má kapacitu takmer 100 miliárd metrov kubických. My ho dnes využívame v kapacite okolo 60-65 miliárd metrov kubických, čo prináša pre Slovensko obrovské peniaze

Fico o Ukrajine a sankciách - 08.09.2014
Pravda

Podľa dostupných informácii, je kapacita rozvodovej siete Eustream viac ako 90 mld. m3, pričom rozvodová sieť sa skladá zo štyroch až piatich potrubí. V roku 2013 sa cez rozvodovú sieť SPP prepravilo takmer 60 mld. m3 plynu. Čistý zisk z prepravy bol 320 mil. eur, pričom keďže Slovensko má 51 % podiel, teoreticky mu prináleží 160 mil. eur za rok 2013. Fico celkovú kapacitu potrubí, ako aj objem prepraveného plynu v roku 2013 veľmi štedro zaokrúhľuje, no zostáva v tolerancii, výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa výročnej správy SPP (.pdf, s. 8), v roku 2013 bolo sieťami SPP prepravených 58,5 mld. m3 plynu.

Eustream je prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu v SR (51 % akcií SR, 49 % akcií EPH). Dcérska firma SPP prepravuje zemný plyn na Slovensko a cez jeho územie ďalej na európske trhy. 

TASR (1. júla 2014):
Eustream je prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu v SR. Jeho hlavným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez jeho územie na európske trhy. Eustream vlastní a prevádzkuje vysokotlakový prepravný systém, ktorý pozostáva zo štyroch až piatich paralelných potrubí v celkovej dĺžke viac ako 2255 km a štyroch kompresorových staníc s celkovým inštalovaným výkonom viac ako 600 MW.

Oficiálna stránka SPP:
Kapacita prepravnej siete eustream je viac ako 90 miliárd kubických metrov zemného plynu, jej dĺžka dosahuje 2270 km. Slovenský dopravný systém medzinárodnej prepravy zemného plynu je prepojený s hlavnými európskymi dopravnými systémami a spoľahlivo slúži významným plynárenským spoločnostiam.

Spoločnosť okrem prepravy zemného plynu zabezpečuje prevádzku a údržbu kompresorových staníc a líniových častí prepravných plynovodov prostredníctvom štyroch oblastí (Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňou, Veľké Zlievce a Ivanka pri Nitre). Prepravný systém riadi plynárenský dispečing v Nitre.

Pozitívny dopad z obchodu na štátny rozpočet Slovenskej republiky predstavujú dane a dividendy, Eustream vykázal roku 2013  čistý zisk 320 miliónov eur, z čoho 51 % podľa vlastníckeho rozloženia prináleží štátu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.09.2014
success
error