DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

No všetko sme to niekoľkokrát vysvetlili (financovanie kampane, pozn.) a dokonca aj uzavreli a do celého toho sumáru krokov, ktoré išli vysoko nad rámec zákona... ...nechal som nezávislého audítora, ktorý podlieha dozorovej pôsobnosti úrad pre výkon verejného auditu, pre dohľad nad výkonom auditu, pozrieť sa na tie dokumenty.

Procházka o Sieti a víziách - 30.06.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko audítorská správa nezávislého audítora, ktorý podlieha kontrole príslušného úradu konštatuje, že „prijaté a poskytnuté peňažné prostriedky v súvislosti s prezidentskou kampaňou zodpovedajú dokumentácii“. 


Radoslav Procházka ukázal trojstranovú správu (prístupná na webe Sme.SK) nezávislého audítora Ondreja Boržíka

Stanovisko v správe hovorí, že peňažné prostriedky uskutočnené s prezidentskou kampaňou v rokoch 2013 a 2014 zodpovedajú podpornej dokumentácii uzavretej, resp. vydanej v súvislosti s prijatím, resp. ukončením uvedeného príjmu alebo výdavku. Dokumentácia financovanie prezidentskej kampane JUDr. R. Procházku poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o tejto skutočnosti v súlade s legislatívou platnou v SR. 

Nezávislý auditor podlieha dozoru Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, ktorý vykonáva nie len dohľad nad dodržiavaním auditových štandardov, ale zároveň udeľuje licencie o výkon audítorskej činnosti, žiadateľom. Ondrej Boržík je evidovaný (k 4. júnu 2014) s platnou licenciou (.xls, číslo riadku 306).

Dátum zverejnenia analýzy: 29.06.2014
success
error