DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

My sme väčšinu tých pozmeňovacích návrhov (pri volebných kódexoch, pozn.) zo strany opozície akceptovali. Bolo ich viac ako 50. Tie návrhy, kde sa ale ani opozícia nevedela dohodnúť medzi sebou, sme už neakceptovali.

Kalinák o bezpecnosti na cestách a volebných kódexoch - 16.06.2014
Nepravda

Z dostupných neúplných údajov o procese pripomienkovania volebných kódexov nemožno určiť presný počet pozmeňujúcich návrhov opozície. Ak počítame iba písomné zverejnené návrhy, dostávame číslo nižšie ako 50, ak každú zmenu v rámci jedného (písomného) návrhu počítame osobitne, dostávame výsledok 172, čo je skutočne viac než 50. Väčšina z týchto návrhov opozície však schválená nebola (výnimkou bol návrh Beblavého, a jeden návrh Nicholsonovej), a to ani tie, pri ktorých bola opozícia jednotná (napríklad návrh Hraška alebo návrh Kadúca). Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Volebné kódexy pozostávajú z dvoch zákonov schválených 29. mája 2014: zákona o podmienkach výkonu volebného práva a zákona o volebnej kampani. Obidva tieto zákony boli predložené ministrom vnútra už v auguste 2013, neskôr však boli niekoľkokrát presunuté, čo aj kvôli pôvodnému letnému termínu predloženia vyvolalo kritiku opozície.

Z podkladov dostupných cez stránku národnej rady vidíme, že k zákonu o volebnej kampani boli predložené štyri písomné pozmeňujúce návrhy, všetky od opozičných poslankýň a poslancov. Druhý zákon bol na pozmeňujúce návrhy bohatší; v zozname ich figuruje 19, z toho 18 od opozičných poslankýň a poslancov. Ak každý bod meniaci nejakú časť v návrhu zákona počítame osobitne, dostávame až 172 návrhov v písomnej podobe (nie priamo z rozpravy). Pri takomto sčítavaní by napríklad návrh Martina Poliačika pozostával z dvoch bodov, no napríklad ten od Igora Hraška k rovnakému zákonu až 30. Z hlasovaní k zákonu však vyplýva, že o niektorých sa vôbec nehlasovalo a ďalšie pribudli pravdepodobne ústnou formou počas rozpravy - sem patria napríklad dva návrhy (1, 2) poslanca Mičovského, ku ktorým nie je dostupná žiadna dokumentácia, okrem informácie, že neboli schválené. Na problém nedostatočnej transparentnosti pri informovaní o hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch sme už narazili v súvislosti s overovaným výrokom Igora Matoviča. Celkovo však možno uzavrieť, že dostupné dáta skôr potvrdzujú tvrdenie R. Kaliňáka o vyššom počte opozičných pozmeňovacích návrhov než 50.

Z dokumentov dostupných cez portál právnych predpisov k zákonu o volebnej kampani a k zákonu o podmienkach výkonu volebného práva sa tiež veľa nedozvieme, zákony sú podľa portálu v štádiu "rokovanie poradných orgánov Vlády SR".     

Aj z dostupných neúplných informácií však môžeme zistiť, že drvivá väčšina opozičných návrhov neprešla, a to ani vtedy, ak za niektorý z nich zahlasovala celá opozícia (príkladmi sú pozmeňujúci návrh Martina Poliačika či návrh Petra Osuského). Z návrhov opozície boli preukázateľne hlasovaním schválené iba návrh Lucie Nicholsonovej a Miroslava Beblavého.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.06.2014
success
error