DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...kedysi bývalo v štátnom rozpočte taká kolónka, ktorá hovorila o tom, že má byť vybratých toľko a toľko miliónov na pokuty.

Kalinák o bezpecnosti na cestách a volebných kódexoch - 16.06.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý. Do roku 2008 boli skutočne v štátnom rozpočte plánované príjmy Ministerstva vnútra z pokút. Od roku 2008 sa už takáto položka - odhadu príjmov z vybraných pokút v rozpočte nenachádza. 

Do roku 2007 sa v prílohe č. 2 Zákona o štátnom rozpočte uvádzalo koľko finančných prostriedkov Ministerstvo vnútra plánuje vybrať na pokutách. Napr. pre rok 2007 (.rtf, str. 16), boli v rámci Ministerstva vnútra príjmy rozpočtované nasledovne: "Príjmy kapitoly sú v roku 2007 rozpočtované vo výške 1,2 mld. Sk. Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú pokuty za porušenie predpisov vo výške 578 mil. Sk a príjmy za ochranu objektov vo výške 213 mil. Sk. Ostatné príjmy v sume 419 mil. Sk sú tvorené najmä príjmami z prenájmu pozemkov, budov a strojov, príjmami z predaja kapitálových aktív a pozemkov, príjmami zo stravného, z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a ďalších príjmov. " Pre rok 2006 (.rtf, str. 29) : "Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú pokuty vo výške 526 mil. Sk a príjmy za ochranu objektov vo výške 264 mil. Sk"

Pre rok 2008 to už bolo definované nasledovne (.rtf, str. 19): "Príjmy kapitoly sú na rok 2008 rozpočtované vo výške 2,0 mld. Sk. Ide predovšetkým o príjmy z predaja a prenájmu pozemkov, príjmy za ochranu objektov a príjmy z predaja kapitálových aktív." Od tohto roku sa už pokuty v rámci Ministerstva vnútra explicitne v štátnom rozpočte nevyčísľujú. Podobne aj aktuálny rozpočet nevyčísľuje výšku plánovaných pokút.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.06.2014
success
error