DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...keď hovoríte o tých pásoch, musím sa priznať, že je to zákonná norma (povinnosť bezpečnostných pásov v autobuse, pozn.), je to presne stanovené všeobecne v Európe...

Kalinák o bezpecnosti na cestách a volebných kódexoch - 16.06.2014
Pravda

Norma, upravujúca povinnosť niektorých vozidiel mať bezpečnostné pásy a povinnosť cestujúcich použiť ich, vyplýva z nášho právneho poriadku na základe smernice EÚ. Takáto povinnosť je teda všeobecne upravená v Európe. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Povinnosť pre autobusy mať vo výbave bezpečnostné pásy vyplývala zo smernice EÚ z roku 2005, ktorá zavádzala povinnosť výbavy pre diaľkové a prímestské linky. Denník SME (2014): "Pásmi u nás musia byť vybavené autobusy na diaľkovú, medzinárodnú a zájazdovú dopravu vyrobené po roku 2002, výnimkou je mestská a prímestská doprava."

§ 8, zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke (.pdf):
"(1) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť, ..."

Denník SME (2009):
"Paragraf 8 zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke presne špecifikujú zákon 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky motorových vozidiel a Nariadenie vlády SR 554/2006 o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení. V podstate to znamená, že každé vozidlo musí byť typovo schválené a je preň určené, ktoré sedadlá musia mať bezpečnostné pásy. No a keď ich majú, znamená to automaticky povinnosť pripútať sa."

Európska smernica z roku 2003:
"2. Vozidla kategorií M2 a M3 (vozidlá kategórie M sú vozidlá určené na prepravu osôb, pozn.):
a) Členské státy musí vyžadovat, aby všichni cestující ve věku tři a více let povinně používali při sedění ve vozidlech kategorií M2 a M3 bezpečnostní systémy, jimiž jsou vybavena.
Dětské zádržné systémy musí být schváleny jako typ v souladu s odst. 1 písm. c) a d).
b) Cestující ve vozidlech kategorií M2 a M3 musí být informováni o povinnosti používat bezpečnostní pásy vždy, kdy sedí na sedadle a vozidlo je v pohybu. Musí být o ní informováni jedním z těchto způsobů:
- řidičem
,
- průvodčím nebo osobou určenou za vedoucího skupiny,
- audiovizuálními prostředky (např. pomocí videa),
- nápisem nebo piktogramem stanoveným členskými státy podle vzoru Společenství uvedeného v příloze, výrazně zobrazeným u každého sedadla."

Dátum zverejnenia analýzy: 15.06.2014
success
error