DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Monika Beňová

SMER-SD

Výbor (Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti, pozn.), ktorý práve po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, je jeden z výborov, ktorý dostal najviac agendy do svojej kompetencie.

Flašíková-Benová (SMER-SD) vs Kukan (SDKÚ-DS) - 16.05.2014
Nepravda

Stálych parlamentných výborov je 20. Vychádzame z aktuálneho rokovacieho poriadku EP. Sledujeme kvantitu teda počet agend, ktorá ma Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti v porovnaní s ostatnými výbormi EP. Kvantitatívne viac agendy má viacero výborov. Napríklad Výbor pre právne veci (12) a Výbor pre rozpočet (9). Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa Rokovacieho poriadku EP, príloha VII. (Pôsobnosť stálych výborov):
XVII. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1. ochranu občianskych práv, ľudských práv a základných práv vrátane ochrany menšín, ako ju stanovujú zmluvy a Charta základných práv Európskej únie, a to na území celej Únie;

2. opatrenia potrebné na boj proti všetkým formám diskriminácie s výnimkou foriem diskriminácie založenej na pohlaví alebo tých, ku ktorým dochádza na pracovisku a na trhu práce;

3. legislatívu v oblastiach transparentnosti a ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov;

4. vytvorenie a rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, najmä:

(a) opatrenia týkajúce sa vstupu a pohybu osôb, azylu a migrácie,

(b) opatrenia týkajúce sa jednotnej správy vonkajších hraníc,

(c) opatrenia týkajúce sa spolupráce policajných orgánov a súdov v trestných veciach;

5. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a Agentúru Európskej únie pre základné práva, Europol, Eurojust, Cepol a ďalšie orgány a agentúry činné v tejto oblasti;

6. stanovenie jasného rizika vážneho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.05.2014
success
error