DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

Vieme, že sme dočerpali až v rokoch 2004-2006, aj vtedy to bolo že sa to nestíhalo, ale sme ich dočerpali na viac ako 90 %.

Café Európa: Preco íst volit do EP? - 14.05.2014
Pravda

Podľa správy Ministerstva financií sme za obdobie 2004-2006 vyčerpali až 99,56% stanovených záväzkov z eurofondov v rámci štrukturálnych fondov. Výška záväzku predstavovala 1 169 156 967 euro z čoho bolo využitých 1 164 053 170 euro.

Z kohézneho fondu sme za dvojročné obdobie využili až 100%.

V programovom období 2004 - 2006 bolo v rezorte školstva využitých takmer 97 %. Tento údaj z 11. novembra 2009 sa vzťahuje na všetky regióny Slovenska, okrem Bratislavského kraja. Práve Bratislavský kraj zaznamenal v danom programovom období ešte vyšší nárast čerpania - až 118 %. 

V roku 2005 sa vyjadril vtedajší podpredseda vlády Pál Csáky, že "v roku 2003 boli veľmi vážne obavy, že nedokážeme vyčerpať prostriedky z európskych štrukturálnych fondov, pretože nemáme dostatok vyškolených ľudí."

Z inej správy z roku 2005 vyplýva, že v danom čase meškalo čerpanie štrukturálnych fondov. Obtiažny začiatok čerpania najmä z časového hľadiska ukazuje aj iný článok z roku 2005. 

Výrok hodnotíme ako pravdivý a podrobnejší prehľad využitia jednotlivých fondov v oblasti znižovania nezamestnanosti za 2004-2006 podáva práca Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika. 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.05.2014
success
error