DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Pán Štastný napríklad pracoval vo výbore pre obchod, pripravoval napríklad zmluvu medzi EÚ a Kanadou, zohral tam kľúčovú úlohu.

Café Európa: Preco íst volit do EP? - 14.05.2014
Pravda

Peter Štastný ako poslanec EP pôsobil vo výbore pre medzinárodný obchod, podvýbore pre bezpečnosť a ochranu a ako náhradník vo výbore pre rozpočet. 

Na základe jeho aktivít možno konštatovať jeho prínos v oblasti prijímania zmluvy medzi EÚ a Kanadou.

Úlohou výboru pre medzinárodný obchod je podporovať a udržiavať obchodné, hospodárske a finančné vzťahy s nečlenskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a Svetovou obchodnou organizáciou. 

Peter Štastný pôsobil vo výbore od roku 2004, kde zastával aj pozíciu podpredsedu tohto výboru.
Na zasadnutí EP, kde sa hlasovalo o spolupráci medzi EÚ a Kanadou v colnej oblasti sa vyjadril, že určite povedie k zlepšeniu obchodných vzťahov medzi oboma stranami. Vystupoval tu ako spravodajca, ktorý informuje ostatných členov EP a zároveň podáva svoje pripomienky.

"Predstavy EÚ a jej politika v oblasti zvyšovania celosvetovej bezpečnosti dodávateľských reťazcov sa vždy zakladali na viacúrovňovej analýze a riadení rizík s cieľom zamerať sa na potenciálne nebezpečné náklady a kontrolovať ich. Spravodajca víta tento prístup na zaistenie celosvetovej bezpečnosti dodávateľských reťazcov založený na riziku, ktorý umožňuje plynulý priebeh medzinárodného obchodu a zbytočne ekonomicky nezaťaží úrady a obchodníkov. Spravodajca preto vyzýva EÚ, aby s Kanadou uzavrela aj dohodu o vzájomnom uznávaní." 

Angažovanie sa v oblasti medzinárodného obchodu EÚ s Kanadou možno pozorovať už aj skôr ako napríklad v roku 2012, kedy položil P. Šťastný otázku Komisii týkajúcej sa ochrany práv duševného vlastníctva v rokovaniach medzi EÚ a Kanadou o hospodárskej a obchodnej dohode.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.05.2014
success
error