DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pozrite si teraz štruktúru európskych fondov na roky 2014-2020. A táto štruktúra hovorí veľmi jasne. Je to najmä program Výskum, veda a inovácie, do ktorého ide najväčší objem finančných prostriedkov z toho celkového balíka takmer 15 miliárd.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Fico vs Figel - 12.05.2014
Zavádzajúce

Fico hovorí o eurofondoch všeobecne, teda o štrukturálnych fondoch a kohéznom fonde spolu, čo pre Slovensko na roky 2014-2020 robí viac ako 15 mld. eur. V tomto prípade však ide na infraštruktúru takmer dvojnásobný objem z čiastky takmer 15 mld. eur. Tvrdenie R. Fica by bolo pravdivé iba v prípade, keby sme brali do úvahy poskytnuté financie len zo štrukturálnych fondov t.j. Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). V tom prípade by však nesedel balík v objeme približne 15 mld. eur, ale išlo by o podstatne nižšiu sumu. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Na základe dokumentu Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020 (.pdf, s. 106) vieme určiť presnú štruktúru a prerozdelenie alokácií Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Ide o najaktuálnejšie prerozdelenie prostriedkov na roky 2014-2020. 


Štrukturálne fondy EÚ sú nástroje štrukturálnej politiky EÚ, ktorá je zameraná na zmenšovanie rozdielov medzi regiónmi v úrovni rozvoja a členskými krajinami EÚ, s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť.

Naopak kohézny fond poskytuje podporu priamo pre samostatne definované projekty a nie pre programy ako v prípade štrukturálnych fondov. Kohézny fond sa zameriava na členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. Jeho cieľom je znížiť hospodársku a sociálnu nesúrodosť a podporovať trvalo udržateľný rozvoj. V súčasnosti podlieha prostredníctvom nariadenia o spoločných ustanoveniach rovnakým pravidlám programovania, správy a monitorovania ako EFRR a ESF.
Horizont 2020 je s 80 miliardami eur najsilnejším programom na podporu vedy a vývoja v histórii únie a jeden z najlepšie dotovaných verejných programov v celosvetovom meradle. Oproti končiacemu 7 Rámcovému programu došlo k navýšeniu dostupných prostriedkov o 30 %. - See more at: http://www.euractiv.sk/veda-a-vyskum/clanok/erasmus-a-horizont-2020-vitazi-europskeho-rozpoctu-021806#sthash.NC6EinAo.dpuf
Horizont 2020 je s 80 miliardami eur najsilnejším programom na podporu vedy a vývoja v histórii únie a jeden z najlepšie dotovaných verejných programov v celosvetovom meradle. Oproti končiacemu 7 Rámcovému programu došlo k navýšeniu dostupných prostriedkov o 30 %. - See more at: http://www.euractiv.sk/veda-a-vyskum/clanok/erasmus-a-horizont-2020-vitazi-europskeho-rozpoctu-021806#sthash.NC6EinAo.dpuf

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2014
success
error