DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Poltári sme mali rokovanie vlády výjazdové, tam sklárne v Poltári skončili, tam bola absolútne nezamestnanosť, ale je tam veľká tradícia výroby skla. Prisľúbili sme, že ak je to a bude to možné, pomôžeme. Pomohli sme a zrazu je to investičný stimul, ktorý pomôže vytvoriť 400 pracovných miest v Poltári opäť vo výrobe, ktorá je pre tento región úplne tradičná, teda výroba skla.

Fico vs Figel - 12.05.2014
Pravda

V Poltári sa skutočne uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády, išlo o prvé takéto rokovanie ešte v júni 2012. Taktiež je pravda, že 7. mája 2014 vláda rozhodla o pridelení investičného stimulu sklárni v Poltáre, okolo ktorého však vznikli isté kontroverzie, keďže sklárska firma patrí známemu podnikateľovi V. Poórovi.

Zasadnutie vlády v Poltári sa uskutočnilo 6. júna 2012. Už vtedy sa uvažovalo o plánovanej podpore tamojšiemu priemyslu, najmä sklárniam. Plány sa stali skutočnosťou, keď 7. mája 2014 vláda na svojom zasadnutí schválila Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Poltár Crystal & Steel, a.s. V predkladacej správe sa uvádza: "Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi v nominálnej výške 26 387 000 Eur je rozložená na obdobie rokov 2014 – 2015, pričom v priamej súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 400 nových pracovných miest do konca roku 2015 v regióne so štvrtou najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku." 

Okolo pridelenia stimulu vznikli isté otázky v súvislosti s firmou, ktorej prislúcha. Ako povedal Ivan Štefanec, "vláda dnešným rozhodnutím, dotovaním spriaznenej firmy, opäť potvrdila, že jej nejde o riešenie nezamestnanosti občanov, ale len o pomoc kamarátskym firmám. Namiesto dotácií vybraným firmám by sa mala konečne sústrediť na zlepšenie podnikateľského prostredia a vytváranie podmienok predovšetkým pre malých podnikateľov, ktorí sú najväčšími zamestnávateľmi na Slovensku." Naráža tým na fakt, že za firmou stojí kontroverzný podnikateľ Vladimír Poór, ktorý, ako sa vyjadril, chce vrátiť do regiónu sklársku výrobu. „Rozhodol som sa investovať do tohto regiónu, lebo si to zaslúži – tak región, ako aj tradičná sklárska výroba,“ uviedol Poór.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2014
success
error