DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pozrite sa, aká bola dynamika rastu dlhu v rokoch 2010-2012. Najväčšia.

Fico vs Figel - 12.05.2014
Zavádzajúce

Ak porovnávame len ročné údaje tak na jednej strane, je pravda, že v období rokov 2010 - 2012 narástol dlh o 11,7 p.b., čo bolo vo vyjadrení v percentuálnych bodoch za sledované obdobia najviac. Na druhej strane, ak sledujeme dynamiku nárastu - nárast dlhu v percentuálnom vyjadrení, tak naopak platí, že v rokoch 2006-2010 narástol dlh až o 35%, oproti 29% nárast za vlády I. Radičovej.  Dôležité však je, že prvých šesť mesiacov roka 2010 a posledných 8 celých mesiacov roka 2012 vládla prvé resp. druhá vlády R. Fica. Preto porovnávame vývoj dlhu aj využitím štvrťročných údajov. Najvyšší nárast v percentuálnych bodoch zaznamenala 2. vláda R. Fica (8,6 p.b.). Naopak, najvyšší nárast v percentuálnom vyjadrení zaznamenala vláda I. Radičovej (20%), nasleduje 2. Ficova vláda (18%). Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, keďže je síce pravdou, že dlh za vlády I. Radičovej narástol o 20%, čo bol najvyšší percentuálny nárast, no v percentuálnych bodoch najviac narástla 2. vláda R. Fica.


V rokoch 2010 - 2012, totiž došlo k nárastu dlhu verejných financií z 41 percent z roku 2010 na 52,7 percenta v roku 2012. To predstavuje celkový nárast o 11,7 p.b.. V rokoch 1994-1998, v období Mečiarovej vlády, dlh Slovenska podľa údajov MF SR skôr stagnoval. V rokoch 1998 - 2002, počas prvej vlády Mikuláša Dzurindu,  došlo k celkovému nárastu o 8,9 p.b..
V období druhej vlády M. Dzurindu, 2002 - 2006, úroveň rastu dlhu poklesla o 12,9 p.b.. A za vlády Roberta Fica v rokoch 2006 - 2010 predstavoval nárast 10,5 p.b.. Nárast dlh medzi rokmi 2012-2013 je približne 3. p.b.

VládyStav dlhu na
začiatku pôsobenia
Stav dlhu na
konci pôsobenia
Rozdiel (percentuálny nárast)
1998 - 2002
(1. vláda M. Dzurindu)
34,543,4

+ 8,9 p.b. (26%)
2002 - 2006 
(2. vláda M. Dzurindu)
43,430,5- 12,9 p.b. (-30%)
2006 - 2010
(1. Ficova vláda)
30,541,0+ 10,5 p.b. (35%)
2010 - 2012
Vláda I. Radičovej
41,052,7+ 11,7 p.b. (29%)

Ak by sme zohľadnili štvrťročné údaje, podľa ktorých vieme presnejšie sledovať dynamika rastu za jednotlivých vlád, čísla sú nasledovné. Keďže máme k dispozícii štvrťročné údaje až od roku 2000, v tejto tabuľke nezohľadňujeme 1. vláda M. Dzurindu. Pridávame však 2. vláda R. Fica. Porovnávame vždy posledný celý štvrťrok predchádzajúcej vlády a posledný celý štvrťrok danej sledovanej vlády. 

VládyStav dlhu na 
začiatku pôsobenia
Stav dlhu na 
konci pôsobenia
Rozdiel (percentuálny nárast)
Q3 2002 - Q2 2006 
(2. vláda M. Dzurindu)
44,9

33,5 
- 11,4 p.b. (-25%)
Q2 2006 - Q2 2010
(1. Ficova vláda)
33,539,1- 5,6 p.b. (17%)
Q2 2010 - Q1 2012
(Vláda I. Radičovej)
39,146,8- 7,7 p.b. (20%)
Q1 2012 - Q4 2013 (posledný údaj)
(2. vláda R. Fica) 
46,855,4- 8,6 p.b. (18%)

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2014
success
error