DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Viem, z akých peňazí ľudia žijú, že najčastejší plat je 550, 650 eur.

Fico vs Figel - 12.05.2014
Neoveriteľné

Fico hovorí o zárobkoch. Uvažujeme preto len o zarábajúcich/pracujúcich. Na základe údajov ŠÚ SR nevieme zistiť koľko zamestnancov zarábalo mzdu od 550 do 650 eur, keďže takýto interval ŠÚ neponúka. Najčastejšia hrubá mzda na Slovensku v roku 2012 bola mzda v intervale od 600 do 700, ktorý zarábalo 12,8% zamestnancov. Mzdu od 500 do 600 eur zarábalo 12,2% zamestnancov. Údaj naznačujú, že interval od 550 do 650 by mohol byť najčastejšou mzdou. Vzhľadom na to, že ho nevieme overiť, výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Najaktuálnejšia štatistika Štatistického úradu SR za rok 2012 (jún 2013. tabuľka s. 92) uvádza, že najčastejšia priemerná hrubá mesačná mzda sa pohybovala v platovom pásme 600-700 eur, vyskytla sa v 12,8% prípadoch (str. 92). Mzda v pásme 500-600 eur, bola až ako druhá najčastejšia (12,2%). Ďalej nasledovali mzdy v pásmach 400-500 eur (11,5%), 850-1000 eur (11%), 700-800 eur (10,9%) a 300-400 eur (10,6%). 

Ak by sme uvažovali o ekvivalentnom mesačnom disponibilnom príjme domácností podľa EU SILC (s. 37) na Slovensku tak aj v tomto prípade vieme overiť len interval od 500 do 600 eur a interval od 600 do 700 eur. Najčastejším disponibilný príjmom by bol príjem od 401 do 500 eur.

Ak sme vychádzali z údajov Sociálnej poisťovne za rok 2013, ktoré sme získali na základe infožiadosti, tak podľa týchto údajov mzdu v intervale od 554 do 650 eur zarábalo 10,91% zamestnancov evidovaných v Sociálnej poisťovni. Za najčastejšie platové pásmo bolo však od 337 do 440 eur (13,7% zamestnancov). Mzdu v intervale 615 až 720 zarábalo 11% zamestnancov evidovaných v Sociálnej poisťovni.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2014
success
error