DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

...tak by som vychádzal zo stanoviska práve Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorú sme zriadili v roku 2011 na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá hodnotí aj budúce alebo tieto témy a riziká tak, že čo sa týka deficitu, ten vďaka novej upravenej metodike, ktorá nabehne tohto roku, môže vzrásť až o pol percentuálneho bodu. Teda 0,5. To je najhorší alebo najsilnejší variant.

Fico vs Figel - 12.05.2014
Pravda

Je pravdou, že správa rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá bola zriadená zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol schválený v roku 2011, hovorí o možných dopadoch novej metodiky ESA 2010 na deficit v rozmedzí 0,3% až 0,5% z HDP. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť formálne vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bola zriadená na základe Čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  Zákon bol schválený 8. decembra 2011. 

Za rok 2013 podľa Ľudovíta Ódora z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť môžu nové princípy zvýšiť deficit v krajnom prípade môžu nové princípy zvýšiť deficit o 0,3% až 0,5% z HDP a verejný dlh až o viac ako 3% z HDP. 

V správe Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sú vyčíslené riziká navrhovaných zmien, ako napríklad sektorová klasifikácia, pri ktorej je možnosť preradenia určitých entít do sektora verejnej správy, napríklad verejné nemocnice, ŽSR, ZSSK, NDS a iné.  Ako tvrdí Ján Figeľ, zvýšenie deficitu o pol percentuálneho bodu je ten najhorší variant. Záleží na odporúčaní Eurostatu, ktoré entity preradí do sektora verejnej správy.  

"Zmeny, ktoré Eurostat chystá v oblasti zaznamenávania verejného dlhu a deficitu môžu významne ovplyvniť čísla aj na Slovensku a vplývať tak na procedúru nadmerného deficitu ako aj na aktiváciu niektorých sankčných pásiem dlhovej brzdy. Za rok 2013 podľa našich odhadov môžu nové princípy zvýšiť deficit v krajnom prípade o 0,3% až 0,5% z HDP a verejný dlh až o viac ako 3% z HDP. Realita bude pravdepodobne priaznivejšia, nakoľko neočakávame, že Eurostat vydá odporúčanie preradiť všetky hraničné prípady do sektora verejnej správy (niektoré zmeny sa môžu odložiť). Považovali sme však za dôležité upozorniť na všetky potenciálne riziká."

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2014
success
error