DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pretože je stále veľmi veľká skupina krajín, ak zase ma neťahajú za slovo, dúfam, nebudú ma ťahať, myslím, že okolo 17 alebo 18 krajín v Európskej únii je stále v stave, kedy majú vyšší deficit ako 3%.

Fico vs Figel - 12.05.2014
Nepravda

V skutočnosti v roku 2013 malo deficit na úrovni vyššej ako 3% HDP celkovo 10 krajín - Slovinsko (14,7%), Grécko (12,7%), Írsko (7,2%), Španielsko (7,1%), Veľká Británia (5,8%), Cyprus (5,4%), Chorvátsko (4,9%), Portugalsko (4,9%), Francúzsko (4,3%), Poľsko (4,3%). Taliansko malo deficit na úrovni 3% HDP. Ostatné krajiny vykázali deficit na úrovni nižšej ako 3% HDP. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.


Ficovi by čísla o deficite krajín EÚ sedeli len v prípade, ak by sme brali deficit z roku 2012. Vtedy by sme hovorili o celkovo 17 krajinách s deficitom nad 3%. Nižšie uvádzame graf pre deficit v roku 2012.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2014
success
error