DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...čo je dnes v zákone o rodine napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy, sa posunie na úroveň ústavnú.

Fico vs Figel - 12.05.2014
Pravda

Podobný výrok hovoril R. Fico počas prezidentskej kampane 9. marca 2014. 

Zákon o rodine definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, pričom dodáva v druhej vete, že ide o jedinečný zväzok. Návrh ústavnej zmeny už definuje manželstvo v jednej vete ako jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Predkladaný návrh pridáva slová "jedného resp. jednej". Nejde o zásadnú zmenu vo formulácii, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Fico o zámere ústavne spresniť definíciu manželstva tak ako je formulovaný v Zákone č.36/2005 Z.z. o rodine hovoril na tlačových besedách (TA3,25. februára 2014 a TA3,26. februára 2014)
Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine:

Čl. 1

Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla PAŠKU a Pavla HRUŠOVSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky:

1. V čl. 41 odsek 1 znie:

 „(1) Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2014
success
error