DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...ak si otvoríme programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej, tak tam bolo úplne jasne napísané, že treba zaviesť bezpečnostné previerky.

Fico vs Figel - 12.05.2014
Pravda

Je pravdou, že vláda I. Radičovej mala v programovom vyhlásení vlády zavedenie bezpečnostných previerok. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Zároveň však dodávame, že nevieme a nehodnotíme presný rozsah a obsah "bezpečnostných previerok" za Radičovej vlády. Taktiež stále nevieme a nehodnotíme rozsah a spôsob navrhovaných zmien týkajúcich sa previerok sudcov súčasnej vlády,

Programové vyhlásenie vlády na roky 2010 - 2014 uvádza: "Vláda SR navrhne zavedenie povinných bezpečnostných previerok pre sudcov, ako aj pre kandidátov na sudcov."  Avšak vo vyhlásení sa neuvádza v akej podobe alebo v akom rozsahu by mali byť previerky zriadené alebo uskutočňované. Nie je preto možné posúdiť, či mali byť v širšom rozsahu než podľa návrhu súčasnej vlády.

Nepoznáme konkrétnu predstavu alebo návrh súčasnej vlády. V pôvodnom návrhu vlády, boli síce zmeny týkajúce sa previerok presne špecifikované (v paragrafovom znení, pozn.), avšak v návrhu zákona, ktorý bol 25. marca 2014 schválený v NR SR v prvom čítaní, sa previerky vôbec nespomínajú. Na webstránke strany Smer bol 28. februára 2014 uverejnený článok agentúry TASR, v ktorom sa uvádza: "Vládny Smer-SD je pripravený ustúpiť pri niektorých navrhovaných zmenách v justícii, ale na bezpečnostných previerkach pre všetkých súčasných sudcov trvá.

Premiér Fico sa k tejto téme vyjadril nasledovne: "Bezpečnostné previerky nemajú byť akýmsi svojvoľným zásahom exekutívy do výkonu súdnej moci. Mali by viesť k prevereniu, akým spôsobom sa sudcovia stretávajú s rôznymi typmi ľudí, aké majú príjmy. Myslím si, že toto je jediná cesta, ako očistiť slovenskú justíciu od ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť." 

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2014
success
error