DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

A to ako hodnotia ESO občania alebo podnikatelia, je tiež skôr kritické.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

K reforme ESO sú kritickí najmä opoziční poslanci, napríklad Miroslav Beblavý a Lucia Žitňanská. Tí reforme vyčítajú najmä nedostatočnú prípravu, vysoko prehnané ciele, ktoré pravdepodobne nebude možné naplniť. V prípade Žitňanskej aj neodôvodnené posilnenie ministra vnútra. 
V súvislosti s reformou vyjadrila určité obavy aj Európska komisia, najmä čo sa týka rozpočtu a s úspor, ktoré by reforma ESO mala priniesť. Brusel považuje túto úsporu za nereálnu: "Problém vidí komisia najmä v reforme verejnej správy ESO. „Sú tam isté riziká realizácie. Preto sa nepredpokladá, že tieto opatrenia budú mať dosah na verejné financie podľa odhadov vlády,“ tvrdí v správe komisia."
Kriticky sa k reforme ESO vyjadrili aj predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska, ktorí vyčítajú najmä nedostatočné informovanie s prebiehajúcou reformou. ZMOS-u sa zdá spáva o priebehu reformy málo konkrétna. Na druhej strane zamestnávatelia nemali ku správe výhrady.
Podľa správy Pravda, je možné hovoriť o pozitívnom postoji občanov k reforme ESO.
K ESO sa vyjadril aj Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, ktorý vyčíta ESO najmä to, že nie je dostatočne dôsledná teda nezahŕňa komunálnu reformu. Okrem toho je reforme ESO vyčítané aj nedostatočne vysvetlený spôsob výpočtu ušetrených nákladov.
"Únia miest správne argumentuje, že reforme by mal predchádzať audit kompetencií, úprava financovania verejnej správy a až následne by mali prísť inštitucionálne zmeny. Reformu nekvituje ani ZMOS, dlhoročný partner vládneho SMER-SD, ktorý jej vytýka, že nie sú "k dispozícii analytické podklady, ktoré identifikujú všetky relevantné vplyvy, tak pozitívne, ako aj negatívne" a združenie by považovalo už pri predkladaní prvej fázy ESO "za potrebné poznať obsah a strategické smerovanie celej reformy".

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) vo svojom hodnotení návrhu okrem vyzdvihnutia pozitív prišla aj s kritikou reformy ESO a jej II.etapy. PAS považuje za nedostatky koncentráciu moci, koncentráciu ekonomických funkcií, centralizáciu verejného obstarávania, odmietanie zverejňovania interných analýz ministerstva, nemožnosť overenia plánovanej sumy úspor ....

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error