DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

som bol vašou stranou významne atakovaný, keď som zrušil 2 veľké projekty na PPP formu na diaľnici D1. 105 kilometrov postaviť tak, že 30 rokov síce sa starajú o údržbu a prevádzku a predtým o výstavbu a financovanie, ale vyjde to na vyše 500 miliónov ročných splátok, teda 17 miliárd kumulatívne, je trestuhodné a bolo z mojej strany ako ministra zodpovedné to zastaviť, rozbehnúť súťaže a financovanie z eurofondov.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

Dňa 16. decembra 2010 TASR informovala, že prvý balík projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) by mal stáť v priebehu 30 rokov približne 9 miliárd eur, a tretí balík PPP takmer 8,5 miliardy eur, čo je dokopy takmer 17,5 miliárd eur. 

Dňa 13. decembra však 2010 vláda I. Radičovej rozhodla, že tretí balík PPP sa konať nebude, keďže vtedajšia vnímala čerpanie z eurofondov ako lacnejšiu alternatívu. Ministerstvo dopravy pod vedením Jána Figeľa teda upustilo v roku 2009 od PPP projektu na stavbu časti severnej D1."Rozhodol som už ďalej nepredlžovať tento proces," vyhlásil v danom čase Ján Figeľ.


"Vláda SR použije na financovanie výstavby i primeranej údržby diaľnic všetky dostupné finančné zdroje, ktoré umožnia realizáciu kvalitných a bezpečných ciest. Dominovať však budú eurofondy a zdroje štátneho rozpočtu. Iné formy financovania ako aj projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP) budú hrať doplnkovú úlohu. Pre verejné financie i daňových poplatníkov najvýhodnejší zdroj financovania výstavby cestnej infraštruktúry predstavujú eurofondy. Väčšina tejto sumy sa použije na prioritné úseky diaľnice D1 a tiež dôležité stavby na cestách I. triedy, ktoré idú do výstavby v roku 2011. Na úseky plánované na začatie v roku 2012 a 2013 zostane z doterajšej alokácie zdrojov EÚ na cestnú infraštruktúru iba malá čiastka. V roku 2012 sa plánuje začatie výstavby najnáročnejších a najnákladnejších úsekov diaľnice D1. Je predpoklad, že na financovanie jedného až dvoch z nich bude možné zabezpečiť financovanie realokáciou ešte nečerpaných eurofondov z iných operačných programov…"

Robert Fico naopak označil za hrubú chybu, že bol zrušený PPP balík medzi Ružomberkom a Prešovom. "Podľa nás to vôbec nie je predražené, naopak, PPP v čase krízy sú najvýhodnejší projekt, lebo dávajú prácu."

Ján Figeľ uviedol vo svojom tvrdení všetky údaje správne, preto jeho výrok označujeme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error