DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

4 miliardy tečú v našom systéme štátnom alebo teda verejnom sektore cez verejné obstarávanie, ktoré Smer má v rukách a kde 10% usporí, čo nie je veľa, čo nie veľa pri dobrej súťaži To znamená 400 miliónov.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Neoveriteľné

Podľa štatistických informácií z Úradu pre verejné obstarávanie sa hodnota uzatvorených zmlúv verejných obstarávateľov, obstarávateľov a iných subjektov ročne líši. Ján Figeľ neuvádza, o ktorom roku konkrétne hovorí. Je však pravdou, že posledný dostupný údaj z roku 2012 hovorí o 4 miliardách eur.


Informácie o úsporách z takýchto verejných obstarávaní nie sú v týchto štatistikách dostupné a nepodarilo sa nám ich získať z iných zdrojov. Výrok preto hodnotíme za neoveriteľný. 

 Rok Hodnota v mil. eur
  2006   101, 741
  2007   74, 175
  2008   4 567, 450
  2009   7 239, 592
  2010   4 984, 634
  2011   2 648, 101
  2012    4 039, 165

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error