DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

jednak nám stagnuje trh práce a pribúda mnohých nezamestnaných, najmä mladých, najmä mladých

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Nepravda

Hoci je možné tvrdiť, že trh práce stagnuje, vzhľadom na to, že celková nezamestnanosť ako aj nezamestnanosť mladých (do 25 rokov) v posledných mesiacoch poklesla, aj keď nie výrazne, hodnotíme výrok za nepravdivý. 

Podľa údajov o nezamestnanosti v tabuľke 1 vidieť, že celková nezamestnanosť v roku 2013 stúpla o 0,3%, pričom o rovnakú hodnotu 0,3% nezamestnanosť mladých poklesla. 

Tabuľka 1: Ročná miera nezamestnanosti v % (Zdroj: Eurostat)

 RokCelková nezamestnanosťNezamestnanosť mladých
 2004   18,4% 33,4%
 2005  16,4%30,4%
 2006  13,5%27%
 2007  11,2%20,6%
 2008  9,6%19,3%
 2009  12,1%27,6%
 2010  14,5%33,9%
 2011  13,7%33,7%
 2012  14,0%34,0%
 2013  14,2%33,7%

Pri pohľade na štvrťročné hodnotenia sa dá vyčítať, že nezamestnanosť mladých od konca roka 2011 stagnuje na úrovni okolo 33,5 -34 %:

  Obdobie   nezamestnanosť     nezamestnanosť mladých 
2011Q414.033.7
2012Q113.833.4
2012Q213.933.6
2012Q314.034.1
2012Q414.335.1
2013Q114.234.0
2013Q214.333.9
2013Q314.333.4
2013Q414.133.4


Ak sa pozrieme na mesačné hodnoty nezamestnanosti v tabuľke 2 zistíme, že za mesiac január a február celkové nezamestnanosť poklesla, hoci len veľmi mierne. 

Tabuľka 2: Mesačná miera nezamestnanosti v % (Zdroj: Eurostat)

Mesiac a rok Celková nezamestnanosť Nezamestnanosť mladých
august 201314,3%33,2%
september 2013 14,3%33,2%
október 201314,3%33,4%
november 201314,1%33,5%
december 201314,1%33,3%
január 201414,0%32,5%
február 201413,9%32,3%

Je možné skonštatovať, že nezamestnanosť mladých do 25 rokov naposledy narástla v novembri 2013 a odvtedy len klesala. V prípade celkovej nezamestnanosti je možné povedať, že hoci ročná nezamestnanosť v roku 2013 bola vyššia ako v predchádzajúcom období, pri presnejších mesačných údajoch je badať mierny pokles od októbra 2013 až do posledne získaných údajov z februára 2014. Výrok preto hodnotíme za nesprávny. 

Podľa údajov z ÚPSVaR výrok Jána Figeľa tiež nie je pravdivý, pretože oproti minulému roku miera nezamestnanosti, ako aj počet nezamestnaných do 25 rokov mierne poklesli:

Mesiac/Rok Miera nezamestnanosti %Evid. nezamestnaných (UoZ)UoZ do 25 rokov
august 201313,70402 213
71 730
september 201313,84406 498
80 857
október 201313,66402 505
78 535
november 201313,50399 561
75 246
december 201313,50398 876
72 629
január 201413,61402 124
71 167
február 201413,49401 876
70 508
marec 201413,28397 216
69 528


Rok/mesiacMiera nezamestnanosti v % Počet nezamestnaných UoZ do 25 rokov
Marec 201413,28397 21669 528
Marec 201314,68431 382
80 041
Marec 201213,69408 404 
67 060 
Marec 201113,13392 483 
66 929 
Marec 201012,88393 737 
66 365 Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error