DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Tak ako vláda zdvihla dane, výrazne dane z príjmov a hlavne u niektorých kategórii, ja teraz nemyslím len firmy, ale myslím tým aj živnostníkov a potom odvody

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

NRSR schválila 4. decembra 2012 novelu zákona o dani z príjmov. Medzi najzásadnejšie zmeny patrilo zrušenie rovnej dane, úprava paušálnych výdavkov, obmedzenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku či zrušenie možnosti odkladu daňového priznania v roku 2013.

Zrušenie rovnej dane (19%) a zvýšenie daní od 1.1.2013:


                                         § 15

                                  Sadzba dane

Ak tento zákon neustanovuje inak, sadzba dane zo základu dane

 

a) fyzickej osoby zisteného podľa §4 je:

 

1. 19 % z tejčasti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,

2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8- násobok platného

životného minima,

 

b) právnickej osoby zníženého o daňovú stratu je 23 %

Medzi kľučové zmeny pre živnostníkov platných od 1.1.2013 podľa portálu investujeme.sk patria:

  • Zavedenie limitu na výšku paušálnych výdavkov v sume 5040 eur ročne (420 eur/mesiac)
  • Minimálny vymeriavací základ sa mení z 339,89 eur na 393 eur
  • Vyššia sadzba dane 25 % sa vzťahuje aj na SZČO (aktuálne iba 19 %)
  • Podmienky na uplatňovanie NČZD na manželku/manžela budú sprísnené
  • Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie bude 55,02 eur
  • Minimálna výška poistného plateného na sociálne poistenie bude 130,27 eur

Zavedenie odvodov pri práci na dohodu (podnikam.sk):
Od 1. januára 2013 sa aj fyzické osoby, pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, stávajú poistencami na účely sociálneho poistenia.
Od začiatku roku 2013 sa dohodári stávajú zamestnancami buď na účely
nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti,
alebo zamestnancami len na účely dôchodkového poistenia. 

Nové odvody od 1.1. 2013 sa dajú pozrieť aj tu a tu.

Počas vlády Roberta Fica boli nepopierateľne zvýšené dane z príijmov i odvody. Tvrdenie hodnotíme ako pravdivé.
Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error