DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Ja hovorím, že sme prekročili hranicu, ktorá je už sankčná, tretie pásmo dlhovej brzdy po slovensky alebo podľa nášho ústavného zákona z roku 2011.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

J. Figeľ sa odvoláva na ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti z 8.12.2011.

Na základe ktorého (čl.12 ods. 2 až 7) (hranice dlhu a sankcie):

1. pri dlhu od 50% - 53% podielu HDP, ministerstvo financií zasiela národnej rade písomné zdôvodnenie výšky dlhu vrátane návrhu opatrení na jeho zníženie (čl.12 ods.3).

2. pri dlhu od 53% - 55% podielu HDP, vláda predloží návrh opatrení, ktorým navrhuje zabezpečiť zníženie dlhu a znížia sa platy členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom rozpočtovom roku (čl.12 ods.4).

3. pri dlhu od 55% - 57% podielu HDP, ministerstvo financií od 1. kalendárneho mesiaca viaže výdavky vo výške 3%,  nemožno poskytovať prostriedky z rezervy predsedu vlády a z rezervy vlády, vláda nemôže predložiť rozpočet s rastom výdavkov verejnej správy oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku a obec a VUC musia predložiť rozpočet s výdavkami v maximálnej výške predchádzajúceho rozpočtového roku (čl.12 ods.5).

4. pri dlhu od 57% - 60% podielu HDP okrem čl. 12 ods 4 a 5 je vláda povinná predložiť rozpočet verejnej správy bez rozpočtového schodku a obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný rozpočet alebo prebytkový rozpočet (čl.12 ods. 6).

5. pri dlhu 60% podielu HDP a viac okrem realizácie postupu podľa odsekov 4 až 6, vláda požiada národnú radu o vyslovenie dôvery vláde (čl.12 ods.7).

Na základe predbežnej správy Eurostatu dlh verejnej správy na Slovensku v roku 2012 dosiahol 52,1% HDP. Podľa posledných informácií sa verejný dlh Slovenska pohybuje okolo úrovne 57 % ku 3Q 2013. (zdroj: TASRRozpoctova rada
Na základe vyššieho spomenutého sa dlh SR pohybuje na hranici 3 a 4 pásma tzv. dlhovej brzdy.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error