DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

A čo to zároveň znamená, že sa po prvýkrát spúšťajú sankcie, konkrétne sankcie vo forme škrtov, zákazov a aj limitov pre budúci rok 2015 v štátnom rozpočte, respektíve v rozpočte obecných a regionálnych samospráv.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

Podľa správy agentúry SITA z 23. apríla 2014, 
"(Hrubý verejný dlh) dosiahol 55,4 % hrubého domáceho produktu, čo znamená prekročenie ďalšieho pásma ústavnej dlhovej brzdy. Povinnosťou vlády je tak už budúci mesiac viazať 3 % výdavkov očistených o niektoré položky a taktiež predložiť budúci rok rozpočet, ktorý nebude počítať s rastom časti výdavkov. Ani v tomto minister financií problém nevidí. Viazanie výdavkov sa podľa neho udeje v polovici mája v objeme zhruba 300 mil. eur, jednotlivé položky sa budú ešte upresňovať."  

Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti: 

5) Ak výška dlhu dosiahne 55 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 57 % podielu na hrubom domácom produkte, okrem realizácie postupu
podľa odseku 4
c) vláda nesmie predložiť národnej rade taký návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý obsahuje medziročný nominálny rast konsolidovaných výdavkov verejnej správy oproti rozpočtu verejnej správy na predchádzajúci rozpočtový rok, okrem výdavkov na správu štátneho dlhu, prostriedkov Európskej únie, prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvodov do Európskej únie a okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami. 

Je teda pravdou, že sankcie kvôli verejnému dlhu prinášajú obmedzenia v rozpočte verejnej správy. 

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error