DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Zala

SMER-SD

(otázka) Čo by skutočne v rámci celospoločenskej diskusie na Slovensku pomohlo Rómom, ale naozaj, reálne, v krátkom časovom horizonte? (odpoveď) Za škandalóznu pokladám neúčasť cirkví v tejto terénnej práci. Výchovné, evanjelizačné a charitatívne pôsobenie cirkví v cigánskych komunitách by malo byť hlavnou výzvou pre slovenské kresťanské spoločenstvá. Obce a mestá by mali nastúpiť s premysleným a dlhodobým programom pracovných príležitostí.

22.04.2014
Nepravda

Odkaz pre senior analytika - nechápem, odkiaľ ako vzal túto blbosť. To už len na počutie bolo jasné, že je na hlavu postavená nepravda... neviem, či toto stačí alebo sa chceme venovať aj úplne konkrétne jednotlivým projektom podľa cirkví (katolícke, evanjelické misie, činnosť Maroša Kuffu atď....). Dávam ako ,,spracovaný", keď tak vráť...

Takmer všetky cirkevné denominácie sa v súčastnosti venujú terénnym prácam, výchove a evanjelizácii rómskych komunít, v niektorých prípadoch ide o individuálne charitatívne projekty, často krát však o dlhodobý program. Zalov výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

V roku 2010 pripravil Ústav etnológie slovenskej Akadémie vied rozsiahlu štúdiu (.pdf) s názvom ,,Boh medzi bariérami (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou)" o ktorej vyšiel aj veľký rozhovor na portály Postoy.sk, kde o.i. píše:

Dá sa povedať, ktorá cirkev je v práci s Rómami najúspešnejšia?
T.P: V počte obrátených Rómov nehrá prím Katolícka cirkev, hoci ak by sme si zobrali štatistické údaje, tak 76 % Rómov je formálne zamatrikovaných do Rímskokatolíckej cirkvi. Keď sa na to pozrieme zdola, Rímskokatolícka cirkev sa môže pochváliť piatimi tisícmi Rómov.
T.H.: Z prvých piatich je to: Rímskokatolícka cirkev, Svedkovia Jehovovi, Gréckokatolícka cirkev, Apoštolská a Letničná cirkev - charizmatické hnutia na Spiši.
Ktorým neregistrovaným cirkvám sa darí v práci s Rómami?
T. H.: Charizmaticko-letničné hnutie Maranatha, ktoré vedie misionár rómskeho pôvodu z Čiech, Devleske roker v okolí Košíc, letnično-charizmatické hnutie v okolí Popradu s názvom Romani Archa, Slovo života v Plaveckom Štvrtku či Radostné srdce v okolí Prievidze.


Na portály CirkevOnline.sk sa píše:
V súčasnosti sa cirkev (takmer každá denominácia) cieľavedome zameriava na evanjelizáciu medzi touto menšinou. Keďže sa mnohí Rómovia stali „uvedomelými kresťanmi“, prebrali na pleciach aj zodpovednosť za misiu a duchovné vedenie iných Rómov. Vznikajú rómske zbory s rómskymi vedúcimi. Bohoslužby v týchto zboroch sú prispôsobené rómskej kultúre. Úlohou cirkvi vo všeobecnosti je akceptovať rómskych veriacich ako plnohodnotných súrodencov v Kristu

Rómske dokumentačné a informačné centrum eviduje na svojej stránke v podsekcii CIRKVI stručnú históriu:
V dôsledku politických zmien po roku 1989 sa oživil aj záujem jednotlivých cirkví o Rómov. V roku 1990 vznikla pri Slovenskej biskupskej konferencii v rámci pastoračnej komisie špeciálna sekcia, „Rada pre pastoráciu Rómov“, v súčasnosti „Rada pre Rómov a menšiny“, ktorej úlohou je venovať sa Rómom po stránke duchovnej i hmotnej. Komisia plní úlohu koordinátora pri celoslovenských projektoch i pri podpore čiastkových lokálnych programov, hlavná práca pri pastorácii sa vykonáva na miestnej úrovni v jednotlivých lokalitách a je závislá na konkrétnom prístupe jednotlivých duchovných

Pozitívnym príkladom úspešnej pastoračnej činnosti medzi Rómami sa stalo pôsobenie bratov saleziánov don Bosca v Bardejove, na sídlisku Poštárka.
Z iniciatívy saleziánov sa od roku 1993 uskutočňuje každú prvú augustovú nedeľu v šarišskej obci Gaboltov špeciálna rómska púť.

V poslednom desaťročí sa o Rómov začala zaujímať aj evanjelická cirkev a.v. Mimoriadne aktívna smerom k Rómom je náboženská spoločnosť Svedkov Jehovových, ktorá je úspešná všade tam, kde je katolícky kňaz v tomto smere pasívny, popularitu si získavajú kresťanské letničné hnutia, ktoré vytvárajú vlastné rómske spoločenstvá.

V súčasnosti akoby prebiehal medzi jednotlivými cirkevnými subjektmi „boj o rómske duše“: v rómskom prostredí sa snažia presadiť viaceré cirkvi a náboženské spoločenstvá, čo medzi Rómov vnáša často dezorientáciu a chaos, v takýchto prípadoch možno hovoriť o zneužívaní, až manipulácii náboženského cítenia Rómov.


V rámci Katolíckej cirkvi existujú aj smernice o pastorácii Rómov.
Misie evanjelickej cirkvi ausburskeho vyznania sme našli na tejto stránke, konkrétne napr. TU a TU a TU alebo TU

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2014
success
error