DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Vďaka štedrým sociálnym systémom imigranti do bohatších krajín už nechodia len pracovať, ale aj čerpať sociálne dávky a iné štátne výhody. Tento „sociálny turizmus“ sa neprekvapivo dotknutým bohatším krajinám nepáči. Logické riešenie je pritom veľmi jednoduché. Imigranti hľadajúci prácu by mali byť vítaní, no na sociálne výhody zadarmo nebudú mať nárok. - To sa však EÚ nepáči. Podľa nej slobodný pohyb osôb v rámci EÚ znamená aj slobodný prístup k štedrejším sociálnym systémom cudzích krajín.

22.04.2014
Pravda

Podľa EK - Voľný pohyb pracovníkov patrí medzi základné princípy Európskej únie. Je zakotvený v členku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ďalej rozvinutý v sekundárnej legislatíve a judikatúre Súdneho dvora. Občania EÚ majú právo:

  • hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ;
  • pracovať v danom štáte bez pracovného povolenia;
  • pobývať v ňom na tento účel;
  • ostať v ňom aj po ukončení zamestnania;
  • na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody.
Tu sa píše: In some countries job seekers can only claim out-of-work benefits if they have previously worked (e.g., Austria and Belgium); in others a waiting period of several months is imposed (e.g., France and the Netherlands), and in some countries there is immediate entitlement to out-of-work benefits (e.g., the UK, Germany, and Ireland). However, a job seeker must prove that he or she is actively looking for a job and stands a real chance of being given employment.

Spomína sa tam aj to, prečo niektoré krajiny požadujú zmenu pravidiel voľného pohybu.

Tu sa dá stiahnuť štúdia o voľnom pohybe - dôvody, dopady.Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2014
success
error