DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Okrem v súčasnosti platných obmedzení budú musieť všetci migranti EÚ žiadajúci o sociálne dávky prejsť testom angličtiny. Podľa vlády má tento test vylúčiť ľudí, ktorí nemajú reálnu možnosť zamestnať sa v Británii. O tomto zámere vo svojej koaličnej zmluve hovorí aj holandská vláda. Podľa nej “osoby, ktoré nehovoria po holandsky nedostanú sociálnu podporu. Tento princíp sa bude aplikovať konzistentne: na občanov EÚ, občanov tretích krajín a občanov Holandska.

22.04.2014
Pravda

Vo Veľkej Británii boli od maraca 2013 zavedené nové testy pre imigrantov, ktoré sú zamerané aj na históriu a kultúru.

V roku 2006 zaviedla holandská vláda od 1. januára 2006 ako aj pôvodne plánovala nový legislatívny rámec pre imigrantov. Odhaduje sa že do roku 2006 sa v Holandsku usadilo približne 250 000 imigrantov, ktorí by sa mali zúčastniť integračného kurzu. Rodiny imigrantov, ktorí nepochádzajú z EÚ, Švajčiarska, Turecka alebo Európskeho hospodárskeho priestoru musia absolvovať test základnej holandčiny.
Mnoho imigrantov však tieto testy považujú za diskriminačné. Kritizovaná je aj časť skúšky, ktorá testuje ich kompatibilitu s liberálnymi hodnotami Holandska.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2014
success
error