DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Sú rozhodnutia SOI, kde sa priamo hovorí o úžere vo firmách, ktoré Kiska vlastnil alebo ktoré potom riadil cez dozornú radu.

Prezidentské volby 2014 - duely na Markíze a rádiu Expres - 25.03.2014
Zavádzajúce

Takmer totožný výrok overoval Demagog.SK už v minulosti (Iné,22.marec 2014). Ani jedno z prvostupnových rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie neobsahuje právnu formuláciu ,,úžera,,. Absolucnými výrokmi boli napr. nedodržanie zákazu používania nekalých obchodných praktík v zmysle zákona o ochrane spotrebitela alebo ktorá je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vztahu k cene služby a k spôsobu jej výpoctu podla zákona o ochranespotrebitela,zákaz neukladania spotrebitelovi povinnosti bez právneho dôvodu, zákaz neupierat spotrebitelovi právo na ochranu pred neprijatelnými podmienkami v spotrebitelských zmluvách,nedodržania povinnosti zrozumitelne formulovat zmluvné podmienky v spotrebitelských zmluvách, ktorých obsah spotrebitel nemá možnost ovplyvnit, porušením zákazu neklamat spotrebitela uvádzaním nepresných údajov.

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci,ak by sme sa mali striktne držat výroku SOI. Úžera je totiž ludové oznacenie,nie právne.Na záver,je skutocne na diskusiu,co úžerou nazývat a co nie,ide o subjektívne vnímanie.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.03.2014
success
error