DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

My dávame na armádu menej ako 1 % HDP, co je myslim 760 mil. eur .. a neplníme záväzok voči NATO, že budeme dávať na 2% HDP.

Prezidentské volby 2014 - duely na Markíze a rádiu Expres - 25.03.2014
Nepravda

Aj keď Andrej Kiska správne tvrdí, že Slovensko je ako členská krajina NATO zaviazané prispievať na armádu 2 % HDP, hodnotíme výrok ako nepravdivý, pretože sa mýlil v sume, ktorá sa prispieva na armádu - 748 miliónov eur za rok 2013, čo predstavuje viac než 1% HDP.

Slovensko na svojej ceste do NATO prešlo viacerými krokmi. Jedným z nich bolo aj rokovanie v roku 2002, ktoré riešilo aj príspevky na armádu vo výške 2 % HDP. Taktiež to potvrdil v diskusii vtedajší minister zahraničných vecí Eduard Kukan: ,,Cieľom tiež je, aby sa na armádu vyčlenili vždy 2 % z HDP."

Podľa portálu rozpočet.sk v roku 2014 sa na ministerstvo obrany vyčlenilo približne 745 miliónov eur. Táto suma predstavuje pokles oproti roku 2013 o približne 4 milióny eur.

Pokiaľ vychádzame zo zdrojov, že HDP Slovenska za rok 2013 bolo 72 134 miliónov eur a výdavky na armádu za rok 2013 tvorili približne 748, potom Slovensko na armádu reálne vyčlenilo viac než 1 % HDP.

Podľa údajov SIPRI Slovensko v roku 2012 podobne ako v roku 2011 na armádu minulo 1,1 % HDP. V rokoch pred tým to bolo ešte viac, od členstva v NATO sme však záväzok 2 % HDP na armádu nikdy nesplnili.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.03.2014
success
error