DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

Dve tretiny mladých ľudí keby mali možnosť, tak odídu do zahraničia.

Prezidentské volby 2014 - duely na Markíze a rádiu Expres - 25.03.2014
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (V politike 9. marca, Online rozhovory SME a Pravda, 27. februára 2014).

návrhu (vlastný materiál, s. 2)  predloženom Ministerstvom školstva SR nazvanom Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014-2020 sa uvádza, že dnes je na Slovensku viac ako 70 % mladých ľudí, ktorí by uprednostnili život v inej krajine. túto informáciu zverejnil v januári 2014 aj portál Aktuálne.sk. Je teda pravdou, približne dve tretiny mladých by uprednostnilo život v inej krajine a teda odchod zo Slovenska. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

"S cieľom využiť potenciál mladých ľudí pre hospodársky a spoločenský rozvoj krajiny, je potrebné vynaložiť viac zdrojov na rozvoj tých oblastí politiky, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí v ich každodennom živote, zlepšujú kvalitu ich života, prispejú k zníženiu ich sociálnej závislosti a podporia ich autonómiu. Tak sa Slovensko môže stať krajinou, kde mladí ľudia budú chcieť zostať žiť. Dnes je na Slovensku viac ako 70 % mladých ľudí, ktorí by uprednostnili život v inej krajine."

Dátum zverejnenia analýzy: 25.03.2014
success
error