DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Voľba predsedu Najvyššieho súdu je výslovnou záležitosťou Súdnej rady.

Prezidentské volby 2014 - duely na Markíze a rádiu Expres - 25.03.2014
Pravda

Podľa už overeného výroku Roberta Fica z relácie V politike, ktorá sa uskutočnila 2. februára 2014, je tento výrok pravdivý:


"Predsedu Najvyššieho súdu volí Súdna rada. Súdnu radu tvorí 17 sudcov, 3 menuje prezident, 3 vláda, 3 Národná rada, zvyšných 8 volia spomedzi seba sudcovia.

Ústava Slovenskej republiky:
Čl. 141, odsek 4
(4) Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí:
c) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,

Súdna rada môže podať návrh na odvolanie predsedu Najvyššieho súdu prezidentovi SR (Rokovací poriadok Súdnej rady Čl. 30)."

Dátum zverejnenia analýzy: 25.03.2014
success
error