DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Kňažko

Nestraníci

75 až 80 percent obyvateľov zarába menej, ako je priemer.

Diskusia kandidátov pre SME a Trend - 19.03.2014
Zavádzajúce


Milan Kňažko hovorí o zárobkoch ľudí. V roku 2013 bola priemerná nominálna mzda (priemer 1. až 3. štvrťroka 2013) na úrovni 803 eur. Priemerná hrubá mzda v roku 2012 na úrovni 888 eur. Do 850 eur čiže menej ako priemernú hrubú mzdu, zarábalo podľa Štruktúry miezd SR 2012 (ŠÚ SR,.pdf s. 1) približne 65,3% pracujúcich. Kňažkove čísla by sedeli len ak by sme namiesto o “zárobkoch” (len zarábajúcich) uvažovali o mesačnom ekvivalentnom disponibilnom príjme jednotlivca (nie nevyhnutne zarábajúceho). Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.


Primerná mzda v hospodársve bola v roku 2012 (v čase zisťovania EU SILC 2012) na úrovni 805 eur. Podľa EU SILC 2012 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR z októbra 2013, malo 78% obyvateľov Slovenska mesačný ekvivalentného disponibilný príjem na úrovni do 800 eur (s. 37). To predstavuje po prepočte na počet obyvateľov SR, 4,211 milióna.


Na základe údajov zo Sociálnej poisťovne, ktoré sme si vyžiadali na základe informovanej žiadosti, do 825 eur, čo je mierne nad priemerom v roku 2013 zarábalo 65% zamestnancov (nezapočítaní pracujúci na dohodu).

Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2014
success
error