DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Táto sekta (scientológov, pozn.) je vnímaná v zahraničí často ako bezpečnostné riziko. Môžem uviesť Nemecko, kde došlo k rozhodnutiu príslušných orgánov, na základe ktorých táto sekta nemôže pôsobiť.

18.03.2014
Pravda

Je pravdou,že vláda Nemeckej spolkovej republiky zaujala ku scientologistickým organizáciám vo svojej krajiny značne odmietavé stanovisko.V Nemecku scientológovia zažalovali spolkového ministra práce a sociálnych vecí a predbežným opatrením chceli dosiahnuť zákaz jeho kritických vyjadrení na adresu scientologickej cirkvi. Najvyšší správny súd spolkového kraja Severné Porýnie -- Westfálsko potvrdil, že obvinenia scientológie z vymývania mozgov, nazvanie tejto sekty kartelom útlaku nerešpektujúcim ľudské práva, zaslepenou ideológiou použil minister oprávnene. Aj správa nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy za rok 1999 jednoznačne potvrdila nezlučiteľnosť programovej orientácie a aktivít scientológov so základnými princípmi slobodného demokratického poriadku a definovala scientológiu ako organizáciu, ktorá sa organizuje do totalitnej formy, ktorá zahŕňa násilie a týranie.

 V roku 2007 priniesol magazín Time informáciu o tom,že Ministerstvo vnútra vo všetkých 16 štátoch začalo vyšetrovať činnosť Scientologickej cirkvi so zájmom zhromaždiť dôkazy na podporu zákazu organizácie so sídlom v USA.Podobné kroky podniklo Nemecko na štátnej úrovni už v roku 1997,kedy dospelo k záveru,že „ program a aktivity označované ako ciele Scientologistickej cirkvi v Nemecku sú zásadne a trvalo zamerané na porušovanie základného slobodného demokratického poriadku“,s tým,že„ je potrebné viac času na to,aby sa presvedčivo táto skupina vyhodnotila ako výrazne riziková. Nemecký spolkový úrad na ochranu ústavy vydal v rokoch 1998,1999,2000 správu k tejto veci.
V poslednej dobe bola však nemecká vláda kritizovaná za,podľa zahraničia, až príliš ostré sledovanie scietologistickej cirkvi a vyzvaná na jeho zmiernenie. (Der Spiegel,25.novembra 2013).
Výrok hodnotíme ako pravidivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.03.2014
success
error