DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Sekta scientológov nie je na Slovensku registrovaná. Nie je súčasťou zoznamu registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

18.03.2014
Pravda

Registrácia cirkví a náboženských spoločností je v kompetencií Ministerstva kultúry SR, ktoré na svojej stránke uvádza aktuálny zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností (ďalej len NS). V zozname sa nachádza 18 subjektov, cirkev alebo NS scientológov tu skutočne nie je.

Treba však upozorniť na to, že formálne požiadavky registrácie cirkví na Slovensku sú, v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, dosť reštriktívne nastavené (porovnaj napr.: Čikeš, Radovan. 2010. Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, str. 102). Malé alebo nové cirkvi a NS sa preto často ani nesnažia o registráciu a pôsobia ako neziskové organizácie. Tak je to aj v prípade scientologickej cirkvi (str. 3 a 19).

Podmienky registrácie nových cirkví a NS sú tiež uvedené na stránke MK SR. Jedno z kritérií, s ktorým majú nové cirkvi najväčšie problémy je preukázanie, že ju podporuje 20 tisíc jej členov a nie len sympatizantov:

"čestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel"

Dátum zverejnenia analýzy: 18.03.2014
success
error