DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gyula Bárdos

SMK

...predstavitelia menšín počet ich stále klesá.

Prezidentskí kandidáti hodnotia 1. kolo. - 17.03.2014
Zavádzajúce

Podobný výrok Gyulu Bárdosa bol overovaný v rámci diskusie V politike 9. marca 2014, a bol vyhodnotený ako zavádzajúci: 


Je pravdou, že podiel všetkých menšín (nezistené nezapocítané) sa od posledného scítania v roku 1991 znížil z 14,2% resp. 13,2 v scítaní ludu v roku 2001 na 12,3% v roku 2011. Každých 10 rokov teda klesne podiel predstavitelov menšín spolu na celkovej populácii o 1 p. b. Tento pokles je spôsobený poklesom madarskej menšiny, ktorej podiel na populácii poklesol za 20 rokov o 2,8 p.b. Pocet (aj podiel na populácii) rastie u menšín rómskej a rusínskej. Práve tento nárast u týchto menšín spôsobil, že pokles podielu menšín na Slovensku za 20 rokov bol "len" 1,9 percentuálneho bodu. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.
Scítanie ludu prebehlo v rokoch 1991, 2001 a 2011.né údaje:

Podla údajov štatistického úradu je vývoj zloženia obyvatelstva nasledovný (pocet osôb v tis.): 

 Za posledné roky došlo k postupnému poklesu len u niektorých menšín, ako napríklad madarskej, ale napríklad pri rómskej menšiene môžme hovorit o náraste.
Bárdoš hovorí o menšinách ako takých, keby sme sa však pozreli na zastupitelov menšín v NR SR tak zistíme, že podla údajov Národnej Rady Slovenskej Republiky a Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín (s. 57) je pocet poslancov patriacich k národnostným menšinám nasledovný: 

Na základe tabulky možno konštatovat, že pocet poslancov madarskej národnosti sa zmenšil, ale napríklad pocet poslancov rómskej ci rusínskej národnosti sa zvýšil.Dátum zverejnenia analýzy: 16.03.2014
success
error