DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

čo vidíme, že sa ľudia voliči majú tendenciu zúčastňovať volieb postupne stále menej a menej...

Prezidentskí kandidáti hodnotia 1. kolo. - 17.03.2014
Nepravda

Informácie o volebnej účasti v jednotlivých voľbách sú k dispozícii na stránke Štatistického úradu SR.
Kontext výroku Andreja Kisku naznačuje, že hovorí o prezidentských voľbách: v tom prípade je pravdou, že od roku 1999 volebná účasť výrazne klesla, hoci oproti prvému kolu v minulých voľbách v roku 2009 sa v roku 2014 neudiala žiadna zmena: účasť ostala na 43%.

V kontexte iných volieb však Kiskov výrok o klesajúcej tendencii účasti nie je úplne pravdivý: 
V parlamentných voľbách došlo v rokoch 2010 a 2012, po prepade v roku 2006, k miernemu nárastu volebnej účasti (59,11%).
Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov účasť v jednotlivých rokoch striedavo klesala a stúpala.
Vo voľbách do samosprávy obcí bola účasť v roku 2010 takmer totožná s účasťou v roku 2002 (49,5%), a len mierne znížená v roku 2006 (47,6%).
Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 narástla v porovnaní s rokom 2004 zo 16,96 na 19,64 percent.

 Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Prezidentské voľby

Rok

1999

1. kolo

1999

2. kolo

2004

1. kolo

2004

2. kolo

2009

1. kolo

2009

2. kolo

2014

1. kolo

2014

2. kolo

Účasť v %

73,89

75,45

47,94

43,50

43,64

51,67

43,40

?

 Parlamentné voľby

Rok

1994

1998

2002

2006

2010

2012

Účasť v %

75,65

84,24

70,06

54,67

58,83

59,11

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok

2001

1. kolo

2001

2. kolo

2005

1. kolo

2005

2. kolo

2009

1. kolo

2009

2. kolo

2013

1. kolo

2013

2. kolo

Účasť v %

26,02

22,61

18,02

11,07

22,90

18,39

20,11

17,29

 Voľby do orgánov samosprávy obcí

Rok

2002

2006

2010

Účasť v %

49,51

47,65

49,69

 Voľby do EP

Rok

2004

2009

Účasť v %

16,96

19,64Vývoj volebnej účasi zhŕňa nasledujúci graf z článku na pozorblog.com. Z grafu sa dá vyčítať, že v posledných rokoch nemali všetky voľby klesajúcu tendenciu účasti:

Dátum zverejnenia analýzy: 16.03.2014
success
error