DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Sú konkrétne dôkazy, že orgány, ktoré uložili firmám pána Kisku vysoké pokuty, tieto orgány konštatujú, že tieto firmy zavádzali, klamali pokiaľ ide o podmienky

Prezidentské diskusie RTVS a Markíza - 13.03.2014
Pravda

O pokutách pre firmy spojené s Andrejom Kiskom v poslednom období informoval najmä denník Pravda. Kiska bol v rokoch 2005-2007 členom predstavenstva a následne do roku 2012 členom dozornej rady Consumer Finance Holding, ktorá firmy zastrešuje. CFH bol v poslednom období skutočne viackrát pokutovaný Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) v správnom konaní. Napríklad v roku 2009 Ústredný inšpektorát SOI v odvolacom konaní rozhodol (.rtf) o pridelení pokuty vo výške 3500 eur, pretože spoločnosť porušila "zákaz ukladania spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu keď spotrebiteľovi pri predčasnom splatení úveru uložil povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla účastníkovi konania pri predčasnom ukončení zmluvného vzťahu."


Obdobne v roku 2011 bolo Ústredným inšpektorátom SOI potvrdené (.rtf) rozhodnutie jej prešovského oddelenia, čím dostal CFH pokutu vo výške 10000 eur za "porušenie zákazu používania nekalej obchodnej praktiky, ktorá je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k cene služby a k spôsobu jej výpočtu podľa § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 7 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa."


Vo viacerých rozhodnutiach, napríklad zo septembra 2012 (.rtf) alebo aj z decembra 2013 (.rtf),. sa uvádza, že „o skutočnej cene a podmienkach spotrebiteľského úveru sa spotrebiteľ dozvedá až zo splátkového kalendára, ktorý je mu však doručovaný až po podpise zmluvy, kedy už nemôže zrušiť účinky svojho konania.” V prvom prípade výška pokuty dosiahla 10 000 eur, v druhom 30 000 eur. V oboch prípadoch bolo závažným nedostatkom neinformovanie spotrebiteľa o dôležitých náležitostiach zmluvy: "Vysokú spoločenskú nebezpečnosť protiprávneho konania účastníka je potrebné vidieť však najmä v tom, že o týchto nákladoch spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy nie je informovaný. O skutočnej cene a podmienkach spotrebiteľského úveru sa spotrebiteľ dozvedá až po uzavretí zmluvy."  

Dátum zverejnenia analýzy: 12.03.2014
success
error